×
flower flower
Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza zmiany, dzięki którym GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI będzie świadczyć usługi na tak samo wysokim poziomie jak dotychczas, z zapewnieniem większej przejrzystości.

 

Dzięki nowym regulacjom dane osobowe Klientów będą lepiej chronione, a każda osoba będzie miała zapewniony szereg praw, umożliwiających kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi.

Przetwarzanie danych w związku z RODO


Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI.

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją


W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych


Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych


Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI  nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Prawo do wniesienia sprzeciwu


Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI  nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI , jeżeli:

GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI  może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Polityka Prywatności


GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI  informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Inspektor Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI  jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@sklepwloski.com.pl.

Odbiorcy Danych Osobowych


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

GIK PROJEKT GRZEGORZ KWIATKOWSKI  informuje, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone. Wymieniony powyżej podmiot NeuStar, Inc. jest jednakże członkiem Privacy Shield Framework. Więcej na temat Privacy Shield Framework można dowiedzieć się na stronie: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.